CONTRIBUTIONS

捐款情况

爱心专栏

线下捐款
 1. 开户名:济南慈善总会
 2. 开户行:中信银行济南阳光新路支行
 3. 账号:8112501010500895931
 4. 募捐管理部:68605518 资金管理部:68605511

扫码关注公众号

联系地址:山东省济南市市中区建设路99号

税务登记号:370103502860641

捐赠资金请备注XX基金或XX项目和邮箱邮址,电子捐赠收据将发至邮箱。

我要捐款

实时捐款

查看更多
 • 捐款人
 • 捐款意向
 • 金额
 • 捐款时间
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-16 08:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-15 09:07
 • 巩昌焕
 • “慈善之心·点滴成源”公开募捐活动
 • 20元
 • 2024-07-15 08:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-14 11:07
 • 巩昌焕
 • “慈善之心·点滴成源”公开募捐活动
 • 100元
 • 2024-07-13 21:07
 • 巩昌焕,管西梅
 • “慈善之心·点滴成源”公开募捐活动
 • 50元
 • 2024-07-13 10:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-13 05:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-12 08:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-11 16:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-10 10:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-09 12:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-07 08:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-06 20:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-06 07:07
 • 彭珂
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-06 00:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-05 07:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 50元
 • 2024-07-04 16:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-04 11:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-03 16:07
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-07-03 13:07
 • 董厉冰
 • 济南慈善总会
 • 2000元
 • 2024-07-01 16:07
 • 朱静
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2024-06-25 19:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-23 18:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36.1元
 • 2024-06-22 16:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-22 13:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-22 12:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-21 22:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-21 21:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-21 15:06
 • 卢梦滋
 • 济南慈善总会
 • 10元
 • 2024-06-21 10:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-20 19:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-20 18:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-20 18:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-20 17:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-20 16:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-20 15:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-20 14:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-20 13:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-20 12:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-19 23:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-19 22:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-19 22:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-19 21:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-19 21:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-19 19:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-19 18:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-19 18:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-19 17:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-19 16:06
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会2022年度“慈心一日捐”活动
 • 36元
 • 2024-06-19 15:06