CONTRIBUTIONS

捐款情况

爱心专栏

线下捐款
 1. 开户名:济南慈善总会
 2. 开户行:中信银行济南阳光新路支行
 3. 账号:8112501010500895931
 4. 募捐管理部:68605518 资金管理部:68605511

扫码关注公众号

联系地址:山东省济南市市中区建设路99号

捐赠资金请备注XX基金或XX项目和邮箱邮址,电子捐赠收据将发至邮箱。

我要捐款

实时捐款

查看更多
 • 捐款人
 • 捐款意向
 • 金额
 • 捐款时间
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-24 05:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-24 02:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-23 00:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-22 09:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-22 09:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-22 06:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 36元
 • 2023-09-22 05:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-21 03:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-20 11:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-19 11:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-19 10:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-18 08:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-17 08:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-17 06:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-14 21:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-12 21:09
 • 王鹏
 • 济南慈善总会
 • 5元
 • 2023-09-12 17:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-09 19:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-09 18:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-09 14:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-09 14:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-09 12:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-08 17:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-08 15:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-08 15:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-08 15:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-08 13:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-07 20:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-07 17:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-05 22:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-05 22:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-05 19:09
 • 山东易臻拍卖有限公司
 • 济南慈善总会
 • 140元
 • 2023-09-05 17:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-05 14:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-05 14:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-05 14:09
 • 贾佳
 • 济南慈善总会
 • 100元
 • 2023-09-05 12:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-04 22:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-04 22:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-04 22:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-04 16:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-04 13:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 38元
 • 2023-09-04 12:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 0.01元
 • 2023-09-04 12:09
 • 爱心人士
 • 济南慈善总会
 • 0.01元
 • 2023-09-04 12:09
 • 一 一
 • 济南慈善总会
 • 0.01元
 • 2023-09-04 12:09
 • 公益啦
 • 济南慈善总会
 • 0.01元
 • 2023-09-04 12:09
 • 东野
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2023-09-04 12:09
 • 东野
 • 济南慈善总会
 • 20元
 • 2023-09-04 12:09
 • 1
 • 济南慈善总会
 • 0.1元
 • 2023-09-04 12:09